Anunt de presa

Finalizarea proiectului

 

„ Creșterea competitivității firmei EVG SERVICE ”

 

 

SC EVG SERVICE SRL, este beneficiarul proiectului „ Creșterea competitivității firmei EVG SERVICE”, cod SMIS 132788, proiect finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: ”Imbunătăţirea competitivității intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.A. Microintreprinderi, Apel 2019.

Programul Operaţional Regional 2014-2020, este gestionat la nivel naţional de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, iar la nivel teritorial, de către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 1.417.652,83 lei. Finanțarea nerambursabilă este de 950.140,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 807.619,00 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național în valoare de 142.521,00 lei.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă consolidarea si dezvoltarea durabilă atât din punct de vedere social cât si din punct de vedere economic al afacerii firmei SC EVG SERVICE S.R.L.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Societatea dorește să realizeze investiții necesare dezvoltării firmei prin achiziționarea de utilaje noi, utilizând si măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător si de creștere a eficienței energetice. Această investiție va contribui Ia alinierea serviciilor prestate cu cerințele de calitate și performanță impuse de Uniunea Europeană;

2. Absorbția de forță de muncă de pe plan local prin crearea a 5 noi locuri de muncă Ia nivelul firmei pâna Ia data finalizării implementării proiectului. Deși nu într-o cantitate însemnată ca număr, angajarea a 5 persoane Ia nivelul firmei poate fi considerată satisfăcătoare pentru zonă, unde rata șomajului este Ia un nivel destul de ridicat;

3. Creșterea nivelului de performanță, prin dotarea corespunzătoare și angajarea de personal va duce Ia creșterea cifrei de afaceri ceea ce înseamnă că firma intră într-un flux de dezvoltare continuă și va avea o capacitate crescută de a dezvolta proiecte viitoare.

Rezultatele obținute:

1. Achizitionarea de utilaje noi, cu ajutorul cărora se va putea diversifica gama de servicii si lucrări pentru amenajari de gradini si parcuri;

2. Crearea a 5 noi locuri de muncă, urmare a implementării prezentului proiect;

3. Creşterea cifrei de afaceri.

Durata de implementare a proiectului este de 35 luni: 01 august 2019 – 30 iunie 2022.

Impactul proiectului la nivelul localităţii, va consta în creşterea nivelului de competitivitate al întreprinderilor private, prin utilizarea unor echipamente performante.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul EVG SERVICE SRL, manager de proiect – d-na Veronica MARAVELA, telefon 0724.576.967, e-mail: veronica_cmv@yahoo.com.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro